22344404-99121111
Μπουμπουλίνας 15, Γρ. 401, Λευκωσία Τ.Κ 3060
akinita@cytanet.com.cy

SR19: – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΥΠΝ