Η Εταιρεία ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΟΥΦΕΤΤΑΣ ΛΤΔ αναλαμβάνει κατασκευές για απλά και σύνθετα Οικοδομικά Έργα, καθώς και ιδιόκτητα έργα ανάπτυξης γης και ακινήτων.
Η μακρόχρονη πείρα του Ιδρυτή της Εταιρείας έχει παντρέψει τις ακαδημαϊκές γνώσεις με τις δεξιότητες που είναι πολύ εξεζητημένες στο σημερινό, πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναβαθμίζοντας την οργανωτική δομή της εταιρείας, επέκτεινε σταδιακά τον κύκλο εργασιών της, δίνοντας έτσι την δυναμική να συνεχίσει τη ανοδική επιτυχή λειτουργία της.

Η Εταιρεία μας, είναι εγγεγραμμένη στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών στην Γ’ Τάξη, για Οικοδομικά Έργα. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και μηχανήματα, για να κατασκευάζει Έργα ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά τους.

Στρατηγικές κοινοπραξίες έχουν συνομολογηθεί για την εκτέλεση έργων με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Η Εταιρεία μπορεί συμμετέχει σε προσφορές για Οικοδομικά Έργα, χωρίς να παραλείπει να διαγωνίζεται σε μικρά σε προϋπολογισμό Έργα.